Sunday, July 31, 2005

Gedicht: Vanitas (vergankelijkheid)

Vanitas
Eens waaien onze namen in 'n oude Wind,
die al zoveel namen kent of is vergeten,
en al 't verworvene en wie je hebt bemind,
zullen uit 't steen der aarde gesleten,
niets meer zijn dan een tuimelend blad,
dat op een hersfstdag terugkeert naar 't zand,
geen betekenis, behalve 't te banen pad,
voor 'n nieuwe illusie in een kinderhand.
Waarom kan ik niet opstaan, 'n halt afdwingen,
aan de dapp're tijd met soepele raderen,
en een minuutje langer de zee zien zingen,
voor mijn kleur zich vermengt met blanco bladeren.
Bas Steman
2005

Een leven in balans (effectieve keuzes volgens Stephen R. Covey)

De filosofie van FranklinCovey is gebaseerd op een paar uitgangspunten:

Effectieve mensen maken effectieve organisaties
Mensen presteren beter wanneer zij de zin van hun activiteiten inzien.
Creativiteit, gedrevenheid en talent haalt u in uw mensen naar boven door zingeving.
Managers kunnen een verandering stimuleren, maar de echte verandering vindt plaats bij en door de mensen zelf.
Wij maken eerst onze gewoonten, daarna maken onze gewoonten ons
Manage dingen, leidt mensen.

Persoonlijke prestaties worden behaald door mensen die de principes van effectiviteit zowel zakelijk als privé toepassen. Effectiviteit is het realiseren van die resultaten die mensen graag willen behalen, nu en in de toekomst.Het heeft alles te maken met mentaliteit, competenties, talenten en vertrouwen te midden van een turbulente wereld die constant verandert.Het heeft te maken met een visie op de toekomst, met communicatie en ontwikkeling. Het heeft te maken met luisteren, leiderschap en besluitvorming. Effectiviteit is het toepassen van bewezen principes die gedrag beïnvloeden en veranderen zodat resultaten daadwerkelijk behaald worden.

Habit 1: Wees pro-actief
Begrijp de kracht van de keuzes die u dag in dag uit maakt.
Ontdek hoe u een gebrek aan motivatie en weerstanden overwint door initiatieven te ontplooien.
Leer hoe u uw doelen realiseert zelfs wanneer de omstandigheden tegen lijken te werken.

Habit 2: Begin met het eind in gedachte
Creëer een persoonlijk statuut als leidraad voor waarden en normen en het formuleren van doelstellingen.
Weet waar u voor staat en waarop u door anderen graag aangesproken wordt.

Habit 3: Belangrijke zaken eerst
Begrijp hoe u uw tijd bewuster besteedt zodat belangrijke zaken voorrang krijgen op urgente zaken.
Ontdek hoe u het werken in de ’crisismode’ kunt beperken.
Ervaar hoe u de balans werk-privé gezond houdt.
Werk met hulpmiddelen voor het bepalen van doelen en het verkrijgen van zelfdiscipline.
Leer hoe u tijd en stress kunt managen door effectieve planning.

Habit 4: Denk WIN-WIN
Werk vanuit wederzijds voordeel en werk beter samen in plaats van te wedijveren.
Begrijp waarom werken vanuit WIN-WIN niet altijd makkelijk is en wat u daaraan kunt doen.
Ervaar wat een win-win houding voor u betekent.

Habit 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Leer te luisteren zodat anderen zich begrepen voelen, hun weerstanden verminderen en effectieve probleemoplossingen mogelijk worden.
Ontdek hoe u door tijd te nemen om anderen te begrijpen, u zelf beter begrepen zult worden.
Leer hoe uzelf beter begrepen kunt worden om zo betere resultaten te realiseren tijdens gesprekken en onderhandelingen.
Begrijp hoe uw interpretaties werken en uw manier van denken beïnvloeden.
Leer om sterke relaties te bouwen op basis van vertrouwen door middel van effectieve communicatie.

Habit 6: Synergie
Realiseer het resultaat van effectief teamwork op basis van wederzijds respect en het waarderen van verschillen met anderen.
Ervaar hoe u conflicten kunt oplossen door te werken vanuit nog niet besproken alternatieven die de belangen van alle belanghebbenden recht doen.
Gebruik verschillen tussen mensen om te komen tot betere oplossingen.

Habit 7: Houd de zaag scherp
Begrijp het belang van voortdurende verbetering en vernieuwing op alle gebieden van leven en werk.
Leer hoe u activiteiten kunt ontplooien die u helpen om langdurig hoge kwaliteit te leveren.

Resultaten van het toepassen van de 7 Habits
Vergroot vertrouwen op ‘een goede afloop’ in alles wat u begint.
Maak hechtere teams en organisaties, samengebracht door gedeelde visie en waarden.
Realiseer echt belangrijke doelen en verbeter zo uw effectiviteit.
Stimuleer het oplossen van conflicten vanuit wederzijds begrip en vertrouwen.
Verkrijg een groter commitment van collega’s en teamleden.
Werk aan voortdurende verbetering en vernieuwing en werk zo preventief tegen stress en burn-out.
Versterk relaties op alle niveaus.
Versterk uw mogelijkheden om om te gaan met verandering.
Verbeter samenwerking zodat u samen met collega’s afdelings- en bedrijfsdoelstellingen daadwerkelijk realiseert.

‘Find your voice and inspire others to find theirs.
Met het ‘vinden van je stem' doelt Covey op het achterhalen van wat jou als individu werkelijk boeit, inspireert en vervult. Het gaat om het achterhalen van die activiteiten of dat werk waarmee je zelf het gevoel hebt daadwerkelijk ‘een bijdrage te leveren'. Juist bij het leidinggeven aan kenniswerkers is het zaak om mensen te helpen hun stem te vinden. Juist kenniswerkers hebben een werkomgeving nodig waarin zij hun talenten en passie kwijt kunnen, waarin ze zichtbaar kunnen bijdragen aan de missie en doelen van de organisatie. Covey daagt mensen uit te leven als een ‘hele persoon'. Daagt managers uit hun medewerkers in te zetten als hele persoon. Als human being in plaats van human resource. Niet alleen hun handen, niet alleen hun hoofd. Het gaat om het leven en werken vanuit: talenten, passie, geweten én het vervullen van een behoefte in de wereld om hen heen. Op die manier werk je met medewerkers die met alles wat zij in zich hebben, bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen (en hun eigen doelstellingen).