Monday, June 27, 2005

De Hartstocht van Visie

De kracht van visie is ongelofelijk! Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met een ‘op de toekomst gericht beeld van hun rol’ beter presteren op school en beduidend meer bedreven zijn in hun omgang met de uitdagingen van het leven. Teams en organisaties met een sterk missiegevoel presteren opvallend beter dan zij die geen duidelijk toekomstbeeld hebben. Volgens de Nederlandse socioloog Fred Polak is de ‘collectieve visie’ van een natie de voornaamste factor die van invloed is op het succes van beschavingen.

Visie is de beste manifestatie van creatieve verbeeldingskracht en de voornaamste drijfveer voor menselijke daden. Het is het vermogen om voorbij de huidige realiteit te kijken en dát te scheppen of uit te vinden wat nog niet bestaat, om dát te worden wat wij nu nog niet zijn. Visie schenkt ons het vermogen om te leven volgens onze verbeelding in plaats van volgens ons geheugen.
Wij hebben allemaal een visie op onszelf en onze toekomst. En deze visie schept consequenties. Meer dan iedere andere factor beïnvloedt visie de keuzes die wij maken en de manier waarop wij onze tijd besteden.
Als onze visie beperkt is – als zij niet verder reikt dan de voetbalwedstrijd komende zondag of het eerstvolgende soapprogramma op televisie – neigen we ertoe keuzes te maken die gebaseerd zijn op wat zich rechtstreeks voor onze neus afspeelt. Wij reageren direct op alles wat urgent is, op de impuls van het moment, op onze gevoelens of stemmingen, op ons beperkte besef van onze keuzemogelijkheden of op de prioriteiten van andere mensen. Wij weifelen en veranderen voortdurend van opvatting. Hoe wij over onze beslissingen denken – zelfs de manier waarop we ze nemen – verschilt van dag tot dag.
Als onze visie op illusie is gebaseerd, nemen wij beslissingen die niet uitgaan van de principes van het ‘ware noorden’ (principes die op de lange termijn geluk scheppen en zorg dragen voor resultaten op het vlak van de kwaliteit van het leven).

Bij de ‘hartstocht van visie’ hebben we het over een diepe onafgebroken stroom energie die voortkomt uit een veelomvattend, op principes, behoeftes en talent gebaseerd zien, dat chronos en zelfs kairos achter zich laat. Het gaat hier om een aeon-concept van tijd, afgeleid van het Griekse aion dat een generatie, een tijdperk, of zelfs een eeuwigheid betekent. Het boort de diepe kern aan van wie wij zijn en wat wij betekenen. Het wordt gevormd door de realisatie van de unieke bijdrage die wij kunnen leveren, de nalatenschap die wij kunnen achterlaten. Het verheldert doelstellingen, geeft ons een richting aan en stelt ons in staat boven ons kunnen te presteren.
We noemen het ‘hartstocht’ omdat deze visie een motiverende kracht is die zo krachtig kan worden, dat zij het DNA van ons leven vormt. Zij is zo ingeworteld en geïntegreerd in ieder aspect van ons bestaan dat zij de stimulerende prikkel wordt achter ieder besluit dan wij nemen. Visie is het vuur binnenin, de explosie van innerlijke synergie die plaatsvindt wanneer een kritieke massa wordt bereikt in verband met de integratie van de vier fundamentele behoeftes (leven, liefhebben, leren, blijvend resultaat nalaten).
Visie is de energie die het leven tot een avontuur maakt; het diep brandende ‘Ja!’dat ons in staat stelt – in rust en vertrouwen – ‘Nee!’te zeggen tegen de minder belangrijke dingen in ons leven.
Deze hartstocht stelt ons letterlijk in staat om angst, twijfel en ontmoediging te overstijgen, evenals veel andere zaken die ons van onze levensvervulling of het leveren van een bijdrage afhouden.
De kracht van een visie kan groter zijn dan de kracht van het script diep binnen in de menselijke persoonlijkheid, en visie onderwerpt en overstijgt dat tot heel de persoonlijkheid is georganiseerd voor de vervulling ervan. (voorbeeld Ghandi, een schuchtere solitaire man, die op basis van zijn visie zijn doelen wist te bereiken).

De creatie en naleving van een visie/missie heeft verstrekkende invloed op de manier waarop we onze tijd besteden. Het lijkt dan nog belachelijk om je zorgen te maken over snelheid in plaats van richting, over het uitsparen van minuten terwijl we misschien jaren verspillen. Visie is de fundamentele kracht die al het overige in ons leven aanstuurt. Zij stelt ons in staat prioriteiten op de eerste plaats te stellen, het kompas voorrang te geven boven de klok, mensen boven agenda’s en klokken te plaatsen.

uit: Stephen R. Covey, Prioriteiten, effectieve keuzes in leven en werk, 4e druk, 2001